Thuis en vrije tijd

Waarom dromen van een rat?

Heel vaak dromen veel mensen van plots die erg moeilijk te interpreteren zijn, zonder hun toevlucht te nemen tot het in de tijd geteste droomboek. Weinig mensen kunnen bijvoorbeeld zelfstandig de benaming beschrijven die nodig is om de plot van een droom te geven, waarbij de hoofd- en onverwachte heldin een gewone rat is. Dus waarom dromen van een rat? Laten we proberen deze droom te interpreteren.

Algemeen transcript

Zoals je weet, zijn er tegenwoordig een groot aantal verschillende droomboeken van verschillende voorspellers die de geziene afbeeldingen op de meest controversiële manier beschrijven.

Sommigen beweren bijvoorbeeld dat een rat in een droom alleen kan aangeven dat er een moeilijke en pijnlijke periode in het leven van een bepaalde persoon plaatsvindt. Er zijn echter volledig tegengestelde voorspellingen die het gepresenteerde kleine dier associëren met vastberadenheid, wijsheid, vertrouwen en de aanstaande overwinning.

Hoe het ook zij, waarom een ​​droom van ratten niet alleen moet worden geïnterpreteerd door het feit dat dit of dat object of dierlijk leven aanwezig is, maar in combinatie met alle kenmerken die het element in de nachtdroom vergezelden.

Welke dromen van witte rat?

En wat is de droom van een witte rat? Witte kleur is in de regel altijd geassocieerd geweest met mensen met iets onschuldigs, goddelijks en puurs. Dat is de reden waarom sommige interpretatoren een droom ontcijferen waarin een witte rat verschijnt als een teken van naderend succes of succes, evenals vruchtbaarheid, verstaanbaarheid en veeleisendheid.

In het geval dat zo'n sneeuwwit dier voldoende aantrekkelijk en aantrekkelijk genoeg was voor de dromer, is het vrij waarschijnlijk dat dit een bewijs is dat iemand in het leven zijn opvattingen over een recente kennis moet heroverwegen, aangezien de eerste indruk verre van waar kan zijn.

Er dient echter te worden opgemerkt dat een dergelijke interpretatie slechts toebehoort aan enkele van de tientallen voorspellers. Anderen beschrijven immers het feit van de aanwezigheid van een witte rat in een droom vanuit een nogal negatief oogpunt.

Iemand beweert bijvoorbeeld dat dit knaagdier in lichte kleur bittere tranen en verdriet belooft, anderen die het dier presenteerde kwamen in een droom als een waarschuwing voor naderend verraad door een goede kameraad of familielid, anderen spreken over toekomstige ruzies, conflicten en bitterheid, etc.

In verband met zoveel verschillende interpretaties is het nogal moeilijk om de ware reden te vinden waarom de witte rat in de droom verscheen.

Waarom dromen van een zwarte rat?

Vaak komen tolken neer op één mening dat de zwarte kleur van een dier dat naar een persoon in een droom kwam, echte vrienden, goede vrienden of naaste familieleden personifieert. Een meer gedetailleerde interpretatie van het nachtzicht kan echter alleen worden uitgevoerd nadat specifiek is bepaald dat een zwart dier tijdens een diepe slaap door een persoon is bezocht.

In de regel geeft een rat in donkere kleur aan dat iemand van naaste familieleden, kennissen, vrienden of familieleden binnenkort een beetje van hun gemeenheid of verraad in het kalme leven van de dromer zal introduceren. Daarom moet men na zo'n droom buitengewoon voorzichtig zijn met zijn onthullingen en intieme gesprekken met dierbaren.

Als iemand in een droom een ​​zwart knaagdier op zijn grondgebied doodt of agressief verbant in de vorm van een appartement of huis, dan zal de dromer waarschijnlijk een grote overwinning wekken op zijn kwaadwillende of vijand.

Gezien de vraag waar een rat van droomt, is het ook vermeldenswaard dat een dergelijke interpretatie niet alleen afhankelijk is van de kleur van het weergegeven kleine dier, maar ook van de vraag of het een man of een vrouw was. In het geval dat een donkere rat werd gezien door een vertegenwoordiger van de zwakkere sekse, dan zal waarschijnlijk van de zijde van haar collega's spoedig een bedrog gevolgd worden dat gebaseerd is op wilde jaloezie.

Welke dromen van een rat bijten?

Soms komen dromen tot een persoon met zulke ongewone en intimiderende verhaallijnen, die ongewild dergelijke onaangename interpretaties oproepen, die soms zelfs niet willen nadenken. Als een rat bijvoorbeeld in een droom een ​​deel van het lichaam van een persoon bijt, voorspelt dit een aantal problemen in het latere persoonlijke of professionele leven.

In het geval dat het dier niet de dromer zelf heeft gebeten, maar zijn beste vriend of familielid, betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat deze mensen in de nabije toekomst ernstig ziek kunnen worden.

Bovendien zijn sommige droominterpretators ervan overtuigd dat het niet het feit is dat een persoon gebeten werd door een knaagdier in een droom, maar specifiek welk deel van het lichaam deze beet heeft gemaakt, is van voldoende groot belang. Het is immers waarschijnlijk dat de dromer echte gezondheidsproblemen heeft in dit specifieke deel van zijn lichaam of ledematen.

Het is echter de moeite waard om op te merken dat, als je een rat in een droom hebt gezien, je die voorspellingen die totaal tegenstrijdige interpretaties zijn, niet letterlijk waarneemt. Inderdaad, in het leven van een persoon, worden alleen die gebeurtenissen altijd weerspiegeld waarop hij vooral zijn aandacht richt.

Hopelijk hebben we je geholpen erachter te komen waar de rat van droomt en alleen het goede en het positieve op je wachten.

Bekijk de video: Dromen (December 2019).